Behov och brister i mottagandet och etableringen av migranter

19 december 2013

Röda korset har kartlagt huvudsakliga behov som migranter som söker sig till Röda Korset har. Kartläggningen genomfördes under september och oktober 2013 och har bestått i en enkätundersökning samt djupintervjuer med frivilliga och anställda inom Röda Korsets verksamhet för migranter. Läs rapporten här.