Internationella dagen för mänskliga rättigheter: Ny kampanj för att fullt ut genomföra lagstiftning mot människohandel

19 december 2013

I samband med internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december 2013 har La Strada International NGO Platform lanserat en ny kampanj för att uppmana regeringarna att fullt ut genomföra lagstiftning mot människohandel.

Människor som har identifierats som offer för människohandel har rätt till skydd och stöd. Dessa inkluderar fri rättshjälp, skydd och ersättning för obetalda löner. Men det finns ett stort gap mellan de rättigheter som offer för människohandel har rätt till på papper, och de rättigheter de ges i praktiken. Enligt La Strada International (LSI) NGO Platform – Förenade mot människohandel i Europa, får försummelser av rättigheter allvarliga konsekvenser och leder till en ytterligare kränkning av människors rättigheter.

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel (CETS nr 197) ratificerades av alla europeiska länder utom Tjeckien, Estland, Grekland, Liechtenstein, Monaco, Ryssland och Turkiet. Under 2011 antog EU-länderna direktivet om förebyggande och bekämpande av människohandel och skydd av dess offer (direktiv 2011/36 EU). De viktigaste rättigheter enligt direktivet är tillgången till skydd och grundläggande stöd, rättshjälp, tid att reflektera innan man vittnar, ekonomisk ersättning för obetalda löner, att inte straffas för att ha brutit mot lagen som ett resultat av att man fallit offer för människohandel och tillfällig vistelse i landet .

Läs mer om kampanjen här: http://picum.org/en/news/picum-news/42495/