Nyheter

20 februari 2014

Fristad på Göteborg International Film Festival

Papperslösas rätt till staden

Fristad Göteborg anordnade ett seminarium: Papperslösas rätt till staden under Göteborg International Film Festival (GIFF). Under årets festival gick ett antal biobiljetter till papperslösa i Göteborg. Vi vill tacka GIFF för detta och önskar oss fler fristäder till papperslösa. Önskar du komma i kontakt med Fristad Göteborg kan du göra det genom att besöka deras […]

19 februari 2014

New York ger papper till papperslösa!

Bill de Blasio heter New Yorks nyvalde borgmästare. I början av februari 2014 beslutade han att alla papperslösa kommer att få papper. De papperslösa i New York beräknas vara ca en halv miljon, i Sverige finns det ungefär 30 000 personer som lever som papperslösa. Läs mer om beslutet från New York här.  

19 februari 2014

Serie: Papperslösa arbetare

Bild från serien Papperslösa arbetare

Läs serien nedan, eller öppna den i ett nytt fönster via följande länk: Papperslösa arbetare

19 december 2013

Stoppa diskriminering av papperslösa!

Den 25 november 2013 kallade 22 organisationer som företräder samtliga vårdprofessioner i Sverige till en presskonferens. Där presenterade de sin gemensamma syn på det kritiserade begreppet ”vård som inte kan anstå”. Uttalandet kan du läsa här: konsensusuttalande131125. Bakgrunden till den gemensamma utlåtandet är att papperslösa människor som vistas i Sverige enligt en ny lag från […]

19 december 2013

Lansering av Dina Rättigheter!

Vykort på franska.

Välkommen till hemsidan Dina Rättigheter! Denna hemsida vänder sig i första hand till dig som är papperslös och lever i Göteborg eller i den västra regionen av Sverige (Västra Götalandsregionen).Här hittar du information, material och berättelser på flera språk. Vårt mål är att stärka papperslösas position och egenmakt i samhället genom att skapa ett ömsesidigt […]

19 december 2013

Internationella dagen för mänskliga rättigheter: Ny kampanj för att fullt ut genomföra lagstiftning mot människohandel

I samband med internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december 2013 har La Strada International NGO Platform lanserat en ny kampanj för att uppmana regeringarna att fullt ut genomföra lagstiftning mot människohandel. Människor som har identifierats som offer för människohandel har rätt till skydd och stöd. Dessa inkluderar fri rättshjälp, skydd och ersättning för […]

19 december 2013

Pressmeddelande från Röda Korset

Den 18 december är internationella migrationsdagen. Röda Korset uppmanar i år världens länder att leva upp till de åtagande de tog på sig vid den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens konferens 2011. Bland annat lovade de då att förbättra skyddet för alla migranter. Enligt Röda Korset finns fortfarande mycket kvar att göra för att leva upp […]

19 december 2013

Behov och brister i mottagandet och etableringen av migranter

Röda korset har kartlagt huvudsakliga behov som migranter som söker sig till Röda Korset har. Kartläggningen genomfördes under september och oktober 2013 och har bestått i en enkätundersökning samt djupintervjuer med frivilliga och anställda inom Röda Korsets verksamhet för migranter. Läs rapporten här.

28 november 2013

Serie: Jag heter Asylsökande

Bild från serien "Jag heter Asylsökande"

En serie av Amalia Alvarez. Läs serien nedan, eller öppna den i ett nytt fönster via följande länk: Jag heter Asylsökande