New York ger papper till papperslösa!

19 februari 2014

Bill de Blasio heter New Yorks nyvalde borgmästare.
I början av februari 2014 beslutade han att alla papperslösa kommer att få papper.
De papperslösa i New York beräknas vara ca en halv miljon, i Sverige finns det ungefär
30 000 personer som lever som papperslösa.

Läs mer om beslutet från New York här.