Stoppa diskriminering av papperslösa!

19 december 2013

Den 25 november 2013 kallade 22 organisationer som företräder samtliga vårdprofessioner i Sverige till en presskonferens. Där presenterade de sin gemensamma syn på det kritiserade begreppet ”vård som inte kan anstå”. Uttalandet kan du läsa här: konsensusuttalande131125.

Bakgrunden till den gemensamma utlåtandet är att papperslösa människor som vistas i Sverige enligt en ny lag från första juli 2013 har rätt till ”vård som inte kan anstå”. Begreppet har kritiserats av många för att leda till diskriminering och godtycklighet inom hälso- och sjukvården.