Kontakt

Hemsidan Dina Rättigheter vänder sig i första hand till personer som är papperslösa och som är eller bor i Västra Götalandsregionen. Huvudsyftet med hemsidan är att informera om dina rättigheter och hur du kan få stöd och hjälp om du blir utsatt för våld, hot om våld, kränkning och/eller diskriminering. Sidan innehåller också annan användbar information till dig som är papperslös.

Bakom denna hemsida står Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering i samarbete med Socialarbetare för Social Aktion, Interfem och kampanjen Ain´t I a Woman.

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Första Långgatan 30
413 27 Göteborg
Telefon: 031-788 44 20
E-post, rådgivning: radgivnin@grc.se

 

Deltagande organisationer

Dina Rättigheter drivs av följande organisationer. Kontakta dem via deras respektive hemsida.

Interfem

info@interfem.se
www.interfem.se

Ain’t I a Woman

www.aintiawoman.se
info@aintiawoman.se

Socialarbetare för Social Aktion

www.socialaktion.wordpress.com
sfsa@live.se

Fields marked with a * are required