Xaqa daryeelka ama dawaynta

Dalka Iswiidhan qofkasta wuxuu xaq uleeyahay xitaa kuwa aan sharciga lahayn, inuu helo daryeelka caafimaad  degdeg ah marka uu jirado qof jiro aan la sugi karin dawaynteeda. Gobolka Västra Götalands ayaa go´aan ku gaaray, in dadka u baahan daryeelka caafimaadka deg dega ah ama dawaayna deg dega ah in la siiyo daawaynta, xitaa hadii aysan awoodin in ay bixiyaan lacagta.

Cusbitaalka Sahlgrenska ee magalada Göteborg ayaa sanadkii 2006 go´aan ku gaaray in dhamaan dadka u baahan daryeelka caafimaadka deg deg ah in la siiyo daryeelkaa iyada oo aan loo eegin in qofku bixin karo lacagta iyo in kale.

Dhamaadka waraaqdan waxaa ku qoran go´aanadan, sii qaado warqadan waxaa suuto gal ah in dhibaato kaa hortimaado marka aad doonanaysid daryeelka caafimaadka deg dega ah. Göteborg waxa laga helayaa  Rosengrenska/Röda Korset kuwan oo ah shabakad madax banaan oo ka kooban shaqaalaha daryeelka caafimaadka, iyaga oo caawinaya dadka aan sharciga lahayn.

Rosengrenska/Röda Korset telefoonka heeganka ah ama saacadkasta laga qabanayo 0704 066670 (dirida talefoonka wuxuu la qiimo yahay dirida talefoonka gacanta waxaad kaloo awoodaa inaad inaad dirtid warqad gaaban(sms) oo aad ku qortid i soo wac!, iyaga ayaa kula soo hadlaya)

Qofka aan deganayn magaalada Göteborg waxaa jira shaqaale caafimaad oo ku caawin kara:
Magalada Skövde: Röda korset center,  0500-42 49 95
Magalada Trollhättan: diakon Ingela hadin 0520-47 40 36
Magalada Borås: Porten (waa hey´ad la walaal ah Röda Korset)  0735-63 20 80 ama 033-10 77 21.

Daryeelka caafimadka hooyada.

Hadii aad uur leedahay waxaad xaq u leedahay daryeelka caafimaadka hooyada. La xiriir rugta daryeelka caafimaadka kuugu dhaw una sheeg in aad uur leedahay una baahantahay daryeelka caafimaadka hooyada. Waa lacag la aan.

Ilmo soo ridid (ilmaha uurka ku jira oo si ula kac loo soo rido)

Dalka Iswiidhan waxaad xaq u leedahay lahaansha go´aan ilmo iska sooridia inta uu san ilmuhu dhaafin dhamaadka toddobaadka 18aad.

Hadii aad rabtid in aad ilmo iska soo ridid la xariir isbitaalka Östra sjukhuset 031-343 45 15 ama caawimaad Rosengrenska xiliyada shaqada:
Isniin-Khamiis 08.00 – 11.30, 13.00 -  15.00 Jimce 08.00 – 11.30

Ummulida/ dhalida:

031-3421000
Qaybata ummulida isbitaalka Östra sjukhuset saacad kasta way furantahay

Daryeelka caafimaadka maskaxda

Qaybta qaabilaada deg dega ah ee xanuun maskaxeedka(nafsiga)  dadka waa wayn waxay ku taal isbitaalka Östra sjukhuset wayna furantahay saacad kasta umna baahna ina aad ballansatid waqti.

Qaybta qaabilaada deg dega ah ee xanuun maskaxeedka(nasiga) dadka yar yar,BUP, waxa ay ku taal isbitaalka östra sjukhuset 031-3435544
cinwaan: Vitaminvägen 17 . 416 50 Göteborg saacad kasta wuu furantahay.

Ka hortaga cudurada faafa ee la xidhiidh xubnaha galmada

Si aad isga baartid cudurada xubnaha galmada ama aad daawayn u heshid, u tag qaybta maqaarka(haraga) iyo xubnaha galmada ee isbitaalka Sahlgrenska. 031-3438331

Daryeelka cafimaadka dadka HIV(aids) ka qaba.

Qaybta cudurada(jeermiska) la kalaqaado ee Östra sjukhuset waxa ay kaa caawinaysaa daawaynata iyo dawada:
hadii aad u baahantahay turjumaan wa in aad adigu wacatid oo waqti ka ballansatid. Waydiiso in qof luuqada iswiidhiska yaqaan kuula hadlo oo kuu ballamiyo turjumaan marka aad balanka leedahay. Lambarkan kala xiriir oo ka ballanso waqti031-343 42 81.
hadii aadan u baahnayn turjumaan waad tegi kartaa xiliyadan: isniin-jimce 8.00-17.00
cinwaan: Journalvägen 10, dabaqa 1 Göteborg
Talo bixinta waxaad si toos ah u soo wici kartaa kalkaalisoyinka,isniin-jimce 8.00-17.00
Lissie 031-3435522
Marie 031-3434868
Nia   031-3434284

Daryeelka caafimaadka ilkaha ee gobolka Västra Götalands:

waxa aad xuquuq u leedahay daryeelka caafimaadka deg deg ah hadii aadan awoodin inaad bixisid xitaa hadii aad tahay sharci la aan. Dhamaan magaaloyinka gobolka Västra Götalands waxa ku yaal waax qaabilsan daryeelka caafimaadka ilakaha, kuuma diidi karaan daryeelkan!

Daryeelka caafimaadka ilkaha ee deg deg ah ee Göteborg:
031 807800, wuu furan yahay isniin-jimce saacadaha 08.20-20.00, sabti-axad saacadaha 08.00-16.00
cinwaan: Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg
Daryeelka caafimaadka ilakaha ee degdeg ah waxa aad kaloo ha helaysaa.
Magaalada Skaraborg 0500 447100
magaalada Södra Älvsborg 033 6161000
Magaalada Uddevalla 0522 92000

Ka feker:

  • Marka xanuun deg deg ah ku qabto, telefoon u dir 112! markaa waaa kuu imanaya ambalaas, boolis   ma imanayo.
  • Marka xanuun deg deg ah ku qabto booqo isbitaalka Östra sjukhuset ama isbitaalka Sahlgrenska iyaga ayaa ku caawinaya.
  • Waxaad waqti kasta telefoon udiri  kartaa warbixinta daryeelka cafimaadka si aad uga heshid taagero, caawimaad iyo talo dhinaca telefoonka. Waxaad awooda in aad is qarisid oo aadan sheegin magacaaga waana lacag la aan(bilaash), hadii aadan si fiican ugu hadli Karin luqada iswidhishka qof kale wuu ku meteli karaa, lambarku waa 1177
  • Waxaad waqti kasta la xiriiri kartaa Rosengrenska si taagero ama caawimo ama hadii aad u baahantahay in qof ku raaco isbitaalka/rugtacaafimaadka.
  • Caruurta aan lahayn shariciga degananshaha wax ay la xuquuq yihiin dhinaca daryeelka caafimaadka kuwa sharciga degananshaha leh, taas micneheedu wuxuu noqonaya in caruurtu xaq u leedahay daryeelka caafimaadka, daryeelka ilkaha,BVC (rugta caafimaadka caruurta) iyo talaalka.
  • Mar walba is sheeg qofka aad tahay marka aad la hadlaysid daryeelka caafimaadka. Daryeel bixiyuhu waxa uu ku diwaan gelinaya buuga caafimaadka ku khaaska ah xanuunka ku haya, meesha ku xanuunaysa, dhaawacayada iyo daawoyinkaaga. Diwaan gelintani waa muhiim si ay kugu damaanad qaado daryeelid iyo daawayn fiican.Sidoo kale diwaan gelintani waxa ay muhiim u tahay cadaynta xanuunada/dhaawacyada dacwada magangelyo doonista soo socota.
  • Daryeel bixiyuhu sirtaada ama buugaga caafimaadka cidna uma gudbin karo xitaa booliska, waaxda socdaalka iyo cid kale toona. Xitaa hadii aad ka cabsanaysid in aad magacaaga sheegtid marka kuugu horaysa ee aad la xiriirtid isbitaalka, waydii in aysan macluumaadkaaga siinin ama u sheegin wixii iyaga ka baxsan.