Ti mund të drejtohesh këtu

Amnesty International
08 – 729 02 00

BUP
031 – 343 55 44
Adresa: Vitaminvägen 17, 416 50 Göteborg. E hapur qdo ditë.

Diakona në Trollhättan
Ingela Hadin: 0520 – 47 40 36
E-mail: ingela.hadin@svenskakyrkan.se

FARR – Këshilli kombëtar per grupin e refugjatve dhe azilkërkuesve
023- 132 45
Faqja hyrëse: www.farr.se

Farr në Borås
Kishat këshillim për refugjat:
033 – 17 94 47 apo 070 – 662 88 66

Göteborgs rättighetscenter
031 – 788 44 60
Adresa: Första Långgatan 30,413 27 Göteborg
E-mail: radgivning@gbgrc.se

Huldas hus
031 – 367 96 90
Adresa: Karl Johansgatan 31,41459 Göteborg. Orari i punës qdo ditë prej ores: 08:30 – 16:00, të ejten: e hapur në mbrëmje deri në ora 19:30

Hälsotek
Angered: 031 – 365 11 44
E-mail: halsotek@angered.goteborg.se
Adresa: Kultivatorgatan 4

Kortedala / Bersjön: 031 – 365 44 70
E-mail: anna.laursdotter.garpvall@ostra.goteborg.se
Adresa: Kortedala Torg 1

Västra Frölunda: 031 – 366 28 64
Adresa: Kulturhus, Frölunda Torg

Ingen Människa är Illegal (Askush nuk është i paligjëshëm)
Göteborg: 070 – 437 75 24
Faqja hyëse për të gjithë Suedin është:
www.ingenillegal.org
E-mail: momo@ingenillegal.org ose goteborg@ingenillegal.org

Kujdesi dentar
Göteborg: 031 – 80 78 00
Skaraborg: 0500-44 71 00
Södra Älvsborg: 033 – 616 10 00
Uddevalla: 0522-92 000

Numrat e urgjences
112

Porten në Borås
Një organizatë motër e Kryqit të kuq. 073 – 563 20 80 apo 033 – 10 77 21

RFSL
031 – 13 83 00. Orari i telefonatave prej të hëneve – të premten 13:00 -15:00. Adresa: Stora Badhusgatan 6, kati i 9. Faqja hyrëse: www.rfsl.se E-mail: info@goteborg.rfsl.se

Rosengrenska / Kryqi i kuq
070 – 406 66 70

Röda korset në Skövde
0500 – 42 49 95.
Faqja hyrëse: www.bit.ly/VEzwmK

SAC (Sindikata)
Göteborg: 031 -711 96 08 Stockholm: 08 – 658 62 69 E-mail: goteborgs.ls@sac.se Regjistri: registro@sac.se

Shoqata kombëtare për strehimoret e grave dhe vajzave (ROKS)
020 – 50 50 50
Tekst telefon per juve që keni dëgjim të dobët apo vështirsi në të folur 020 – 21 22 23
Nëse ju nuk mund të flisni suedisht apo anglisht ROKSka edhe perkthyes në shum gjuhë të ndryshme.

Shpëtoni fëmijët
08 – 698 90 00, kërkoni që të flisni me dikë në Göteborg.
020 – 78 67 86, “föräldratelefon”.

Sjukvårdupplysningen (Informacjoni mjeksor)
1177

Socialjouren (Shërbimet socjale)
031 – 365 87 00
Adresa: Stora Badhusgatan 14, Göteborg.
Orari për thirrje telefonike dhe vizita: qdo ditë prej orës 08:30 – 12:00 dhe 13:00 – 04:30

Strehimorja per gra dhe vajza Ada
Strehimoren e grave: 031 – 13 11 66
Strehimoren e vajzave: 031 – 13 35 55
Strehimoren e ligjshme: 031 – 13 35 96
Faqja hyrëse: www.kvinnojouren-ada.nu
Email: info@kvinnojouren-ada.nu

Strehimorja Terrafem
Numri i telefonit: 020 – 52 10 10
Numri i tel, ne zyre: 08 – 643 05 10
Faqja hyrëse: www.terrafem.org
Email: info@terrafem.org
Adresa: Kungsholmsgatan 8, Stockholm

Stödnätet (Rjeti mbështetës)
031 – 331 21 79 ose 031 – 331 99 02
Faqja hyrëse: www.stodnatet.se
Adresa: Bredfjällsgatan 60, Angered

Östra Sjukhuset (spitali lindor)
031 – 342 10 00

Zyra për këshilla
0200 – 88 00 66