Lagändringar

Regeringens proposition 2012/13:58: Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd.

Utbildningsdepartementet, 2012-12-20
Ladda ner dokumentet här: Proposition utbildning

Ramöverrenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspoltiik.

Regeringskansliet, 2011-03-03
Ladda ner dokumentet här: Ramoverrenskommelse migrationspolitik

Regeringens skrivelse 2011/12:56: En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032.

Arbetsmarknadsdepartementet, 2012-02-16
Ladda ner dokumentet här: skrivelse_romsk_inkludering.pdf

Fakta-PM om överrenskommelsen om vård.

Regeringskansliet, 2011-03-03
Ladda ner dokumentet här: fakta-pm_vard.pdf

Rättsligt ställningstagande angående vem som ska förordnas som offentligt biträde.

Migrationsverket, 2013-04-02
Ladda ner dokumentet här: stallningstagande_offentligt_bitrade.pdf

Yrkande avseende motion gällande papperslösa kvinnors rätt till plats på kvinnojour.

Kommunstyrelsen Göteborg, 2010-12-03
Ladda ner dokumentet här: motion_kvinnojourer.pdf

Lag om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige

Svensk författningssamling, 2013-07-02
Ladda ner dokumentet här: lag_om_ratt_till_lon.pdf

Förordning om ändring i utlänningsförordningen

Svensk författningssamling, 2013-07-02
Ladda ner dokumentet här: forordning_utlanningsforordningen.pdf

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Malmö stad, Stadskontoret, 2013Ladda ner dokumentet här: Riktlinjer

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Socialdepartamentet, 19 mars 2013. Ladda ner dokumentet här: Vård