Rätt att söka stöd hos Socialtjänsten

Dina rättigheter

  • Om Socialtjänsten inte beviljar din ansökan måste de skriva detta på ett papper och ge till dig. Om du inte får det, kräv det!
  • Du har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd (pengar till hyra och mat). Ring Socialtjänsten i den stadsdel/kommun du bor i och be att få lämna en ansökan om ekonomiskt bistånd. Om handläggaren säger nej, kräv att få lämna en ansökan ändå för att du bor i kommunen och du inte kan lösa situationen på annat sätt och säg att kommunen har ansvaret för de som bor där, även för papperslösa.
  • Du har rätt att överklaga beslutet till Socialtjänsten och vid behov få hjälp av Socialtjänsten att göra en överklagan.

Kommunen har ansvar för alla personer som är eller bor i kommunen. Det betyder alla personer som varit i kommunen de senaste fyra veckorna, oavsett om de har permanent uppehållstillstånd eller inte. Socialtjänsten har därför ansvar även för de personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och fortfarande är i Sverige. Detta är viktigt att veta och säga när du som papperslös kontaktar Socialtjänsten. Det går bra att ta med en annan person till Socialtjänsten

Du kan ansöka om att få hjälp med vård, behandling eller annat stöd på grund av psykisk ohälsa, missbruk eller funktionshinder. Du kan även ansöka om en kontaktperson, helgvistelse på läger eller annat stöd till barn och ungdomar. Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten får inte säga nej till att ta emot eller bevilja din ansökan för att du inte har ett personnummer.

Viktigt att komma ihåg:

  • När Socialtjänsten kommer i kontakt med personer som sökt uppehållstillstånd och fått avslag måste de INTE kontakta polisen. Säg det till personal på Socialtjänsten när du ringer första gången så att du är säker på att de inte kontaktar polisen eller Migrationsverket.
  • Men, om polisen eller Migrationsverket själva kontaktar Socialtjänsten och frågar om en person som de vet namnet på så måste personalen ge ut dina uppgifter. Därför är det bra att säga en annan adress än den du bor på till Socialtjänsten.
  • Om Socialtjänsten kommer i kontakt med en person som aldrig sökt uppehållstillstånd behöver de kontakta Migrationsverket.
  • Tyvärr ser regler, tolkningar av lagen och handläggning olika ut i olika stadsdelar och kommuner. Informationen i detta material kan därför fungera bättre på vissa socialkontor och sämre på andra.