Rätt till skydd undan våld

Dina rättigheter

 • Du har rätt till skyddat boende (i Göteborg)
 • Du har rätt till ett liv utan våld och diskriminering! Din kropp är din!

Enligt internationella avtal har alla kvinnor, även de som lever som papperslösa i ett land, rätt till skydd undan våld. Även om du saknar uppehållstillstånd i Sverige har INGEN har rätt att använda våld mot dig; inte någon i din familj, inte din chef, inte din hyresvärd, inte myndighetspersoner, inte polisen. När någon gör något mot dig som du inte vill; Säg NEJ! Du har rätt att försvara dig.

I Sverige finns en lag som heter Kvinnofridslagen. Den säger att kvinnor har rätt till skydd från våld, genom att till exempel få bo på ett skyddat boende, så kallad kvinnojour. Kvinnor har också rätt att få stöd i kontakt med polis och domstol. Tyvärr går oftast Utlänningslagen före Kvinnofridslagen, och det gör att papperslösa kvinnor inte får skydd. Det är svårt för kvinnojourer att få pengar från kommunen för att ge skydd till papperslösa.

Göteborgs kommun tog ett beslut år 2010 att papperslösa kvinnor också ska få skydd från våld. Det betyder att kommunen ska ge pengar till de kvinnojourer som tar emot papperslösa kvinnor. Tyvärr så fungerar det inte så bra, men det är viktigt att du vet att i Göteborgs kommun kan du kräva att få skydd undan våld. Kommunens beslut finns längst bak i den här broschyren – ta med det och visa för socialtjänsten eller kvinnojouren.

Våld är till exempel:

 • Fysiskt våld; slag, knuffar och fasthållning
 • Psykiskt våld; kränkande ord, känslomässig utpressning, hot om våld eller kontroll av ditt liv
 • Sexuellt våld och trakasserier; att ha sex med dig mot din vilja, att ta på dig mot din vilja eller tvinga dig att göra sexuella handlingar mot din vilja

Om du lever i en våldsam relation, tänk på:

 • att ha kopior på viktiga dokument, som pass och andra identifikationshandlingar, på ett säkert ställe
 • ha en väska packad med kläder, medicin och annat som du (och dina barn) behöver
 • ta reda på vad du har för rättigheter, sök stöd och hjälp via internet, böcker, vänner och organisationer

Gratis stöd, råd och inforamtion kring skydd undan våld:

 • Kvinno- och tjejjouren Ada: 031-13 11 66
 • Kvinnojouren Terrafem: 020 – 52 10 10
 • Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS): 020 – 50 50 50
 • Stödnätet: 031 – 331 21 79 eller 031 – 331 99 02
 • Socialjouren: 031 – 365 87 00
 • Finska Kvinnojouren Piilopirtti i Angered: 031 – 330 25 56
 • Ingen människa är illegal: 0704-37 75 24