Rätt till vård

I Sverige har alla, även papperslösa, rätt till akut sjukvård och vård som inte kan vänta. År 2008 bestämde Västra Götalands regionen att de personer som är i behov av akut eller omedelbar vård ska få det även om personen inte kan betala. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg bestämde år 2006 att alla som söker akut eller omedelbar vård ska få vård oavsett om personen kan att betala eller inte. I slutet av den här broschyren finns dessa beslut, ha dem med dig i fall att det skulle bli problem när du söker akut vård.

I Göteborg finns Rosengrenska/Röda korset som är ett fristående nätverk av sjukvårdpersonal som hjälper papperslösa. Rosengrenska/Röda Korset jourtelefon: 0704 066670 (det kostar som ett vanligt mobilsamtal. Du kan också skicka ett sms med texten Ring mig! och ditt telefonnummer, så ringer de dig)

För dig som inte bor i Göteborg finns det sjukvårdspersonal som kan hjälpa dig:
I Skövde: Röda korset center, 0500 – 42 49 95
I Trollhättan: diakon Ingela Hadin 0520-474036,
I Borås: Porten (en systerorganisation till Röda Korset)  0735-63 20 80 eller 033-10 77 21.

Mödravård

Om du är gravid har du rätt att få mödravård. Kontakta närmaste vårdcentral och säg att är gravid och behöver få mödravård. Det är gratis.

Abort

I Sverige har du själv rätt att bestämma om abort fram till 18 graviditetsveckans slut. Om du behöver göra en abort, ring Östra sjukhuset, eller be om hjälp på Rosengrenska.

Östra sjukhuset: 031-343 42 15
Öppettider: Måndag-torsdag 08.00 – 11.30, 13.00 – 15.00 Fredag 08.00-11.30

Förlossning/föda barn

031 – 3421000
Östra sjukhuset, förlossningsavdelning. Öppet dygnet runt.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk akutmottagning för vuxna finns på Östra sjukhuset. Det är öppet dygnet runt och du behöver inte beställa tid.

Psykiatrisk akutmottagning för barn, BUP, finns också på Östra sjukhuset
031-3435544
Adress: Vitaminvägen 17, 416 50 Göteborg. Öppet dygnet runt.

Smittskydd vid könssjukdom

För att testa dig för könssjukdomar och/eller få medicin – gå till Hud och kön på Sahlgrenska. 031 – 3438331

HIV- vård

Infektionskliniken på Östra Sjukhuset hjälper alla med vård och medicin. Om du behöver en tolk måste du ringa och beställa tid. Be någon som kan prata svenska att ringa och fråga efter en tolk till din tid. Ring och boka tid 031-343 42 81.
Om du inte behöver tolk går det även bra att gå direkt: måndag-fredag 8.00-17.00.
Adress: Journalvägen 10, våning 1 Göteborg.

För rådgivning kan du ringa direkt till sköterskorna, måndag-fredag 8.00-17.00
Lissie  031-3435522
Marie 031-3434868
Nia  031-3434284

Tandvård Västra Götalands region

Du har rätt till akut tandvård även om du inte kan betala och även om du är papperslös. I alla städer i Västra Götaland finns det akut tandvård, de får inte säga nej

Akuttandvård i Göteborg:
031 807800, Öppet måndag-fredag kl 8-20, lördag-söndag kl, 8:00-16:00
Adress: Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg

Akuttandvård kan du även få i:
Skaraborg  0500 447100
Södra älvsborg  033 6161000
Uddevalla  0522 92000

Att tänka på:

  • Vid akut sjukdom, ring larmnumret 112! Då kommer det en ambulans, polisen kommer inte.
  • Vid akut sjukdom, besök Östra sjukhuset eller Sahlgrenska, de ska hjälpa dig!
  • Du kan alltid ringa sjukvårdsupplysningen för att få stöd, hjälp och råd via telefon. -
  • Du kan vara anonym och det är gratis. Om du inte talar så bra svenska kan någon annan ringa i stället för dig. Numret är 1177.
  • Du kan alltid kontakta Rosengrenska för stöd eller hjälp eller om du vill att någon ska följa med dig till sjukhuset/vårdcentralen
  • Barn utan papper/uppehållstillstånd har samma rätt till vård som barn med
    papper/uppehållstillstånd. Det betyder att barn har rätt till vård, även tandvård, BVC och vaccinationer.
  • Uppge alltid din riktiga identitet i kontakt med sjukvården.Vårdgivaren för journal där dina problem/besvär/skador och information om dina mediciner dokumenteras. Sådan dokumentation är viktig för att garantera dig bra och säker vård.  Dokumentationen är också viktig i fall att du behöver bevisa sjukdom/skador i en kommande asylprocess. Vårdgivare har sekretess mot polis och Migrationsverket och får inte föra vidare dina uppgifter. Om du ändå känner dig rädd för att ange ditt namn kan du första gången du kontaktar sjukhuset fråga: Ni lämnar väl inte ut mina uppgifter till utomstående?