Kontakt

Webstranica Dina Rättigheter prvenstveno se obraća osobama koje su bez papira, a koje žive ili su u regiji Västra Götaland. Osnovna namjera s webstranicom jest da informira o vašim pravima te kako možete dobiti podršku i pomoć ako budete izloženi nasilju, prijetnji nasiljem, uvredama i/ili diskriminaciji. Stranica također sadrži i druge korisne informacije vama koji ste bez papira.

Iza ove stranice stoji Centar prava – protiv diskriminacije, Göteborga u suradnji s građanskom akcijom  Socialni radnici za Socialnu Akciju, Interfemom i kampanjom Ain´t I a Woman (ska inte översättas).

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Första Långgatan 30
413 27 Göteborg
031-788 44 20
radgivnin@grc.se

Ingen människa är illegal

www.ingenillegal.org
info@ingenillegal.org

Ain’t I a Woman

www.aintiawoman.se
info@aintiawoman.se

Socialarbetare för Social Aktion

www.socialaktion.wordpress.com
sfsa@live.se

Fields marked with a * are required