Pravo na zaštitu bez nasilja

Vaša prava

 • Vi imate pravo na sklonište (u Göteborgu)
 • Vi imate pravo na život bez nasilja i diskriminacije! Vaše tijelo je vaše!

Pod međunarodnim ugovorima, sve žene, čak i one koje žive neregistrovano u zemlji, imaju pravo na zaštitu od nasilja. Čak i ako nemate dozvolu za boravak u Švedskoj, NITKO nema pravo koristiti silu protiv vas, nitko u vašoj obitelji, ni vaš šef, ni vaš stanodavac, ni vladini dužnosnici, ni policija. Kada netko učini nešto prema vama što ne želite, reci NE! Vi imate pravo da se branite.

U Švedskoj postoji zakon koji se zove Zakona protiv nasilje nad ženama (Kvinnofridslagen). Zakon kaže da žene imaju pravo na zaštitu od nasilja, na primjer kroz pravo na borak u skloništu (kvinnojour). Žene također imaju pravo na potporu u kontaktu s policijom i sudovima. Nažalost, često Zakona o strancima (Utlänningslagen) je stavljen prije Zakonu o ženska prava (Kvinnofridslagen), koje rezultira u situacije gjde žene bez papira ne dobiju zaštitu. To pravi problem za skloništa (kvinnojourer) da dobiju novac od općine za sigurnosti žena bez paprira.

Općina Göteborg (Göteborgs kommun) je uzela odluku u 2010 godini da neregistrovane žene također trebaju biti zaštićene od nasilja. To znači da će općina dati novac za skloništa koji primaju neregistrovane žene. Nažalost, to se ne radi tako dobro, ali važno je da znate da u Općini Göteborg imate pravo zahtijevati zaštitu od nasilja. Odluka Općini Göteborg je dodata na kraju ove informacije, tako da možete ponjeti i pokazati u skloništu po potrebi.

Nasilje, na primjer:

 • Fizičko nasilje; udarac, guranje i držanje
 • Psihološko nasilje, uvredljive riječi, emocionalne ucjene, prijetnje nasiljem ili kontrolu nad tvojim životom
 • Seksualno nasilje i uznemiravanje, ako neko ima seksualan odnos s vama protiv vaše volje, da vas dira protiv vaše volje ili prisiliti da učinite seksualne stvari protiv vaše volje
 • Ako živite u nasilnoj vezi, imajte na umu: da držite kopije važnih dokumenata, putovnica i drugih identifikacijskih dokumenata, na sigurnom mjestu imati vrećicu odjeće, lijekova i drugih stvari koje vama (ili vašoj djeca) trebaju
 • Saznajte svoja prava, traže pomoć i podršku putem interneta, knjiga, prijatelja i organizacija

Besplatno podršku, savjete i informacije o zaštiti od nasilja:

 • Žene i djevojke na poziv Ada:  031-13 11 66
 • Ženska Sklonište Terrafem: 020-52 10:10
 • Nacionalna organizacija za ženska i djevojačka skloništa u Švedskoj (ROKS): 020-50 50 50
 • Podrška mreže:  031-331 21 79 ili 031-331 99 02
 • Hitna socijalna Usluge:  031-365 87 00
 • Finski Ženska Sklonište Piilopirtti u Angered:  031-330 25 56
 • Nitko nije ilegalan:  0704-37 75 24