Pravo tražiti pomoć od socijalnih službi

Vaša prava

  • Ako socijalna služba ne odobri vaš zahtjev mora napisati to na papiru i dati ga vama. Ako ne dobijete odluku na papir, zahtijevajte da to dobijete!
  • Vi imate pravo podnijeti zahtjev za financijsku pomoć (novac za kiriju i hranu). Pozovite socijalne usluge u gradu / djelu grada u kojim živite i tražiti da podnesete zahtjev za financijsku pomoći. Ako službenik kaže ne, zahtijevajte da podnese zahtjev svejedno, jer živite u toj zajednici, i objasnite da ne možete riješiti situaciju na drugi način, kažite da je općina odgovorna za ljude koje žive u njoj, čak i za te öjude koji nemaju papire.
  • Vi imate pravo na žalbu na socijalnim službama, i ako je potrebno imate pravo dobiti pomoć od ureda za socijalne službe da podnesete tu žalbu.

Općina je odgovorna za sve osobe koje se nalaze ili žive u općini. To se odnosi na sve ljude koji su bili u općini tijekom zadnji četiri sedmica, bez obzira da li oni imaju trajnu boravišnu dozvolu ili ne. Socijalna služba ima odgovornost čak i za one koji su odbojeni boravišnu dozvolu, a još uvijek se nalaze u Švedskoj. To je važno znati i reći ako ste bez papira i kontaktirate socijalne usluge. Uredu je povesti drugu osobu sasobom kad posjetite socijalni ured.

Možete podnijeti zahtjev za pomoć za brigu, liječenje ili druge potpore zbog psihićke bolesti, ovisnosti ili invaliditeta. Također možete se prijaviti za kontakt osobu, vikend boravak u kampu ili drugi podržak za djecu i mladež. Također možete se prijaviti za financijsku pomoć. Socijalne službe ne smiju odbiti da prihvate ili ne odobre vaš zahtjev samo zbog toga što nemate broj socijalnog osiguranja.

Važno zapamtiti:

  • Kada su socijalne službe u kontaktu s ljudima koji su dobili negativnu odluku za boravka NE moraju javiti policiji. Recite to osobi socijalne službe u vašem prvim pozivu, tako da ste sigurni da oni ne kontaktiraju policiju ili imigraciju.
  • Međutim, ako policija ili imigracija obratiti uredu socijalnih usluga i pitaju o osobi imenom, ured socijalne usluge moraju izdati podatke te osobe. Dakle, zato je dobro reći neku drugu adresu od one na kojoj stvarno živite kada vas pitaju za adresu u kontaktu sa socijalnim službama.
  • Ako socijalne službe dobiju kontakt s osobom koja nikada nije tražila dozvolni boravk u Švedskoj, potrebno im je da se obratite uredu za imigraciju.
  • Nažalost, propisi, tumačenja zakona i rukovanje se razlikuje u različitim općinama i drugim djelovima grada. Informacije sadržane u ovom materijalu bolje funkcioniraju u određenim socijalnim uslugama, a lošije u nekim drugima.